Techniki pamięciowe

Techniki pamięciowe wykorzystują nasze wszystkie zmysły do zapamiętywania informacji. Dzięki nim używamy większych obszarów mózgu, co przekłada się na szybsze zapamiętywanie, ale też dużo szybsze przypominanie sobie informacji.

W takcie uczenia się technik pamięciowych dążymy do tego by nowe umiejętności „weszły w krew”, czyli dążymy do uzyskania nieświadomej kompetencji.

Często techniki pamięciowe wydają się dość niepozorne, ale kiedy zaczynamy je doprowadzać do mistrzostwa nasza podświadomość zaczyna z nich korzystać zaskakująco automatycznie.

Optymalny sposób łącznie informacji powoduje, że nowo opanowany materiał nie ulatnia się z głowy tak szybko.